Total Ruptur af venstre foreste korsbånd:

 

Rekonstruktion af samme knæ med Quadriceps sene:

Efter rekonstruktion i maximal ekstention : ingen anteriore impingement:

Højresidig total ruptur af foreste korsbånd:

Samme knæ, efter rekonstruktion med quadriceps sene:

  

Indikation/patologi
Under ***, forvredet knæet for  ca. *** siden, fortsat føler instabilitet i dagligdagen føler ingen sideinstabilitet, har *** knæsmerter.
Mr viser total ruptur af ACL, svigt af konserativ behandling, indstillet på ACL-R med QT:
Se operationsoplæg, patienten er informeret om operation, postoperativt forløb, risici, i form af infektion, blodprop, føleforstyrrelser og forøgede smerter, og er indforstået.

Procedure

Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, har accepeteret.
Der gives præoperativt

rp. IV. Zincef 1,5g

I GA foretages:

Time-Out. Uden brug af Blodstomhed:
På bedøvet knæ findes
Bevægelighed Normal bevægelighed (0-140 grader)
MCL findes uden løshed,. LCL findes stabil.. Lachmann positiv. Pivo shift positiv med glide.

Der lægges et ca. 4-6 cm lang tværgående insicion ved øvre patellapol. Gennem subcutis til quadricepsspejlet som frigøres manuelt. Med godt overblik høstes den midterste del af senespejlet i en afstand på ca 2 mm fra vastus medialis. Knivbredde 10 mm. Der er ikke senesubstans i bunden: der graftes fuldtykkelse.
Graften armeres med fiberwire og udmåles til 9,5 mm i diameter proksimalt og 9,5 mm distalt. 
 
Anterolateral portal etabliseres.  
I det suprapatellar recess: Ingen mus , der ses normale forholde. 
Brusk retropatellart, med uden bruskforandringer, normalt tracking af patella, ingen medial plica.
På trochlear ses normal brusk.
Normale forhold i lateral og medial recess, i førstnævnte ses intakt popliteus sene. ingen mus.
Anteromedialt portal etabliseres under visuelt med kanyle først over forhornet af medial menisk
I medial ledkammer ses brusken uden brusk læsioner med normal brusk på femur og normal brusk på tibia.
Mediale menisk testes med krog og findes stabilt og uden læsioner.
Der ses ingen mediale Ramp eller rod læsioner fra internotch veiw.
Interkondylær ses ACL med total læsion. PCL findes intakt. PCL holder for krog.
Ingen Interkondylær plica  med impigement .
I laterale ledkammer ses tibia med normal brusk, femur med normal brusk. Laterale menisk med intakte forhold.
 
Korsbåndresterne trimmes. Femorale footprint identificeres, og hen over en K-tråd bores med en ***10 mm Sentinelbor laves en femoral kanal på ***25 mm dybde. Herefter bores den tibiale kanal med en diameter på *** 10,5 mm antero-medialt fra, henover en k-råd, som er placeret central i eminentia og i forlængelse af den laterale menisks forhorn. Via en træktråd indsættes QT-graften. Graften fikseres femoralt med en Milagro *** 10x23, og i tibia efter prætensionering med ***11x30 mm Intrafix
  
Man sikrer sig, at der ikke er notch-impingement og at der er fri bevægelighed. Herefter er knæleddet stabilt.
Der lukkes med Vicryl i subcutis 
 
                                                            3-0 Nylon
 
Der lægges 20 ml  Marcain Adrenalin 5mg/ml i leddet og i portalerne.
 
Plaster og støttebind.
 
Plan/bemærkninger
Kan udskrives når *** er velbefinende og mobiliseret efter evne, må  støtte fuldt ud, dog til smertegrænsen.
Anbefaler de første par dage RICE:
 
R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
   gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.
 
Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Herefter ydereligere tiltagende belastning til smertegrænsen.
Forbindning lades urørt det første døgn, fra imorgen aften, må du ikke sove med støttebindet på, dagen efter, frit valg.
Plasteret kan skiftet efter et døgn, herefter ved behov, gerne først efter 5-7 dage.
 
Udskrives med
 
                                                            Rp. Smertepakke
 
Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter, i ca. 10-14 dage. 100 styks.
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. mod smerter. I 10 dage. 30 styks.
Tabl. Oxynorm 5  mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. mod stærke smerter. 30 styks.
 
Forventet sygemelding 4-6 uger.
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 12-14 dage 
Må begynde at deltage i opvarmning til kontaktsport efter 9 mdr., men først deltage i kamp efter 12 mdr..

 
                                                                                    
                                                                                    rp.             GOP træning.
                                                                                    rp.             tid i mit amb. om 12 mdr.
 
Konklusion:
 
1) Total læsion af ACL : rekonstrukereret.

 

Kære *** 
 
Du er blevet opereret i dit *** knæ, hvor du har fået rekonstrueret dit forreste korsbånd.
Du må  støtte fuld på benet, se overstående regime for detajler, men må gerne aflaste knæet de første 2 uger for at reducere hævelse og smerter. Ved tegn på komplikationer i form af infektion, blodpropper eller lignende skal du straks kontakte en læge