Posteromedial skade:

Er meget hyppige, de fleste heler på konservativ behandling.

 

Består af:

superfcial medial collateral ligament (sMCL), modvirker valgus & external tibial rotation

deep MCL (dMCL),

 posterior oblique ligament (POL) : modvirker internal tibial rotation i ekstension.

Mens Semi-M er den vigtigste dynamisk stabilisator.

 

Diagnose:

Valgus stress (sideløshed) på 20-30 grader

Øget tibio-femoral rotation løshed, 90 grader

Øget dial test, kan indikier øget anterior-medial rotationsløshed.

MR scanning ved mistanke om grad 3 løshed.

 

Overvej Telos Stress røngten ved kronisk løshed >6 uger?

 

Klassifikation:

Grade 1 = No laxity,

Grade 2 = Laxity at 15–30 degrees,

Grade 3 = Laxity at both 0 degrees and 15–30 degrees

 

Behandling:

Primært konservativ i hængselbandage i frit oplåst indstilling.

Dog ikke ved MCL “Stener lesion”

                         Ved distal sMCL ruptur med eller uden ACL-ruptur bør begge adresseredes.

Ved MCL + PCL: Er det rimeligt at forsøge sig med PCL-bandage.

Ved 3 ligementer (ACL, PCL, and MCL) bør hurtig rekonstruktion overvejes.

 

Ved kroniske skader bør man overveje Variserende ostetomi ved valgus malaligement, enten som single stage eller two-stage med MCL rekonstruktion.

 

Post op:

 

 


The posteromedial corner of the knee: an international expert consensus statement on diagnosis, classifcation, treatment, and rehabilitation, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy https://doi.org/10.1007/s00167-020-06336-3