Stingfjernelse ved egen læge efter 10-12 dage.
Udstyret med fikseret armslynge i 2 uger, som skiftes til løs armslynge i yderligere 3 uger. Armslyngen kan tages af hos fysioterapeut i forbindelse med træning, samt ved bad og hvis armen holdes i ro foran kroppen. Efter 5 uger fjernes armslyngen, og patienten begynder gradvist aktive øvelser med tiltagende belastning, således at man fra 3 måneder postoperativt kan øge belastningen hen imod fuld vægtbæring.
Må ikke dyrke skulderbelastende sport de første 6 mdr.
.
rp. GOPfys.
rp. tid i mit amb. om 3 mdr. til klinisk kontrol.