Posterolateral hjørne:

består af 28 strukturer hvor af de vigtigste er:

  • LCL , proksimale femorale tilhæftning: proximal (1.4 mm) and posterior (3.1 mm) for lateral femur epikondyl, Hæfter distal på caput fibula 8.2 mm posterior for den anterior kan af fibula og 28.4 mm distal for proc. styloid fibula. LCL er ca. 70 mm langt : primær varus stabilisator og modvirker extern rotation i lav flekstionsgrader.

 

  • Popliteus senen: proksimale femorale tilhæftning: 18,5 mm anterior og distal for LCL. Distal tilhæftning er et stort område sv.t proksimal tibia. Senen er ca. 54.5 mm lang i snit.

 

  • Popliteofibular Ligament: (ligamentum arcuate): består af 2 bundles, en anterior og en posterior del.

 

Relevans:

Posterolateral giver side og/eller rotations ustabilitet

(Posterolateral skader giver øget load på ACL, og ved rekonstruktion af ACL alene uden at adresserer PLC, overstiger dette load, det maximal failure load en ACL-R kan tåle.

Det samme gør sig glædende ved PCL-R

 

Ætiologi:

Traume mekaniske:

Hyperextension

Hyperextension med direkte tryk anteromedialt på tibia.

Extern rotation traume med knæet let flekstereret

Knæ luksationer.

 

Ledsagende skader:

Systematic review af 143 akutte PLC skader: 8,2% er isoleret skader, mens resten er kombineret skader ofres med både PCl og ACL, efterfulgt af ACL skade alene

70.9% ACL og PCL.

14.2% ACL,

6.7% PCL

Systematic review af kronisk PLC skader:

5.7% ACL og PCL injuries,

59.6% PCL,

23.6% ACL

11.7% isolateret PLC

 

Diagnose:

Subjektivt:

side ustabilitet.

Rotations ustabilitet

posterior-laterale smerter.

 

kronisk:

Overnævnte samt evt.

Varus thrust gang/gait.

rekurvering/hyperextension af knæet.

 

Klinisk:

Varus stress test på 30 og 0 grader:

  • Løshed på 0 grader: svær PLC skade og/eller ACL/PCL-skade.

Recurvatum test: >2,5 cm forskel PLC eller LCL +ACL.

Reverse pivot shift: Normal fænomen hos op til 35% af befolkningen.

Posterolateral drawer test

dial test: øget i 30 grader ift. normal og 90 grader.

 

Billiedediagnotisk:

Akut : ved mistanke : røntgen af knæet obs. Avulsion.

 

MR scanning.

Bonebruise

  • 50% anteromedial femoral condyle
  • 39.5% posterolateral tibia plateau
  • 28.9% posteromedial tibia plateau

Telos stress røntgen på 20 grader.

Neurovaskulær undersøgelse op til 15% har skade eller påvirkning af peroneus nerven.

 

Kronisk:

Spotmåling/ long leg x-ray

 

 

Klassifikation:

der findes klassifikationer, men disse er langt hen af vejen vage/ ubrugbare.

Mest brugt er Hughston eller Fanelli Klassifikation:

Hughston 

Grade 1: 0–5 mm eller 0–5 grader

Grade 2: 6–10 mm; eller 6–10 grader

Grade 3: >10 mm eller >10 grader.

 

Behandling:

Isolereret Grad I-II skader har acceptable outcome:

  • Hængselbandage i fuld ekstension uden støtte i 3-4 uger.
  • Herefter begynde støtte til smertegrænsen og fuld ROM og fysioterapi med fokus på closed chained quadriceps øvelser.

Grad II kombineret ( med ACL ruptur): repair( i specikke situationer)/rekonstruktion

Grad III: rekonstruktion anatomisk , evt. hybrid.

                         Repair har større failure rate end rekonstruktion 37-40% vs. 6-9%:

Stannard et al, 2005) The posterolateral corner of the knee: repair versus reconstruction. Am J Sports Med 33:881–88’

Levy et al. 2010) Repair versus reconstruction of the fibular collateral liga[1]ment and posterolateral corner in the multiligament-injured knee. Am J Sports Med 38:804–809

 

Timing:

Akutte PLC skader bør addresseres inden for 2-3 uger.

Kroniske skade, bør man tage long-leg x-Ray / spotmåling og evt. varus mal-alignment bør korrigerers med  valgiserende high tibia osteotomi, enten som single-stage eller two-stage procedure.

 

Operations metode:

 

PLC-rekonstruktion a.m Laprade-Engelbrecht:

Laparde skematisk.


Fibula: posteromedial 7-mm tunnel: 28 mm distal for fibular styloid og 8 mm posterior for den anterior grænse af fibula
Tibia: 1 cm medial og 1 cm proximal for fibular tunnel posteriore hul, 9-mm tunnel.
LCL proksimal: 9-mm & 25 mm dybt i ca. 35 graders anteriore retning. 1.4 mm proximal og 3.1 mm posterior for lateral epikondyl.
Popliteus sene : 18.5 mm anterior-disitalt : 9-mm & 25 mm dyb.
LCL fiksation: 20 graders flexion let valgus tryk med tibia in neutral rotation.
Popliteus fiksation: 60 graders flexion med neutral tibial rotation.

 

Return to Sport:

Der anbefales ikke RTS tidligst efter 9 måneder efter isolateret PLC rekonstruktion, og ikke før funktionel test klares f.eks, løb, retning skift og 8-tals løb.

 

 

 

 

Læsion af popliteus senen:

Samme knæ bemærk lateral gapping /drive-through:

 drive-through: