Indikation:

***

 

 

Procedure
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, har accepeteret.
Der gives præoperativt:
                                            rp. iv zinacef 1,5 g engangsdosis
I GA + blok foretages:
                                                
 
Time-Out.  Uden brug af Blodstomhed:
På bedøvet knæ findes
Bevægelighed 0-140 grader.
MCL findes stabilt. LCL findes stabil.. Lachmann *** . Pivo shift: ***
 
Der lægges et ca. 6 cm lang tværgående insicion ved øvre patellapol. Gennem subcutis til quadricepsspejlet som frigøres manuelt. Med godt overblik høstes den midterste del af senespejlet i en afstand på ca 2 mm fra vastus medialis. Knivbredde 10 mm. Der er ikke senesubstans i bunden: der graftes fuldtykkelse.
Graften armeres med fiberwire og udmåles til *** mm i diameter proksimalt og *** mm distalt.
 
Anterolateral portal etabliseres.

*** 
Femorale footprint identificeres, og hen over en K-tråd bores med en *** mm Tilipanlbor laves en femoral kanal på 25 mm dybde. Herefter bores den tibiale kanal med en diameter på *** mm antero-medialt fra, henover en k-råd, som er placeret central i eminentia og i forlængelse af den laterale menisks forhorn. Via en træktråd indsættes QT-graften. Graften fikseres femoralt med en Milagro ***x23, og i tibia efter prætensionering med ***x30 mm Intrafix. begge skurer tager godt fat.

Man sikrer sig, at der ikke er notch-impingement og at der er fri bevægelighed. Herefter er knæleddet stabilt.
Der lukkes med Vicryl i subcutis

4-0 Vicryl i hus

Der lægges 20 ml Marcain Adrenalin 5mg/ml i leddet og i portalerne.

Steri-strips , Plaster og støttebind.
 
Plan/bemærkninger
Kan udskrives når han er velbefinende og mobiliseret efter evne, må støtte fuldt ud, dog til smertegrænsen.
Anbefaler de første par dage RICE:

R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Herefter ydereligere tiltagende belastning til smertegrænsen.
Forbindning lades urørt det første døgn, fra imorgen aften, må du ikke sove med støttebindet på, dagen efter, frit valg.
Plasteret kan skiftet efter et døgn, herefter ved behov, gerne først efter 5-7 dage.

Udskrives med

Rp. Smertepakke

Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter, i ca. 10-14 dage. 100 styks.
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. mod smerter. I 10 dage. 30 styks.
Tabl. Oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. mod stærke smerter. 30 styks.

Forventet sygemelding 4-6 uger.
Er syet med selvresorberbar sutur og stingene skal således ikke fjernes.
Må bevæge og støtte til smertegrænsen.
Må begynde at deltage i opvarmning til kontaktsport efter 9 mdr., men først deltage i kamp efter 12 mdr.

rp. GOP træning.
rp. tid i mit amb. om 12 mdr.

Konklusion:

1) 2. stage ACL-R med QT foretaget.