metode:

Because of the rotation type, femoral anteversion could be calculated by subtraction (external rotation) or addition (internal rotation) of the beta angle from the alpha angle.

Waidelich HA:

The normal extremities of patients older than 18 years showed internal torsion of -20.4 +/- 9 degrees of the femur and external torsion of 33.1 +/- 8 degrees of the tibia. The most important clinical measurement is the intra-individual difference of the torsional angles. Amongst normals this is 4.3 +/- 2.3 degrees in the femur and 6.1 +/- 4.5 degrees in the tibia. Consequently, only angles greater than 9 degrees in the femur and 15 degrees in the tibia should be regarded as abnorm.

 

På indikationen DM 22.2 Patellofemoral malalignment dxt 
 
I                                                                  Universel anæstesi
foretages efter 5-trinsprocedure                 Extern rotationsosteotomi af femur dxt           KNFK 59
  
Lateral adgang bag tractus ileotibialis, hvor distale femur frilægges, det i sættes to steinmann pinde med 11 gr vinkling og osteotomien opsaves a.m. Hintervimmer og lille kile udtages og osteotomien roteres ca 11 gr. og fikseres med lagskrue isat anteriort fra og der monteres Loqteq skinne, med 4 låseskruer på hver side af osteotomien og opnåes stabilitet.
 
 
der er givet
Preop. givet 1,5 gram Zinacef iv præoperativt
 
                                                                   Vicryl i 2 lag.
                                                                   Vicryl rapid i hud.
 
Der instilleres                                             40 ml ½% Marcain med adrenalin.
 
Plan: Mobiliseres med krykkestokke og tilladelse til fuldstøtte. Må fra starten udfører aktiv ekstension mod tyngden. Kan udskrives efter mobilisering.
 
Trådfjernelse egen læge 10-14 dage
Amb. Kontrol efter 4 uger (inkl rtg) og efter 4 md hos undertegnede inkl rtg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Significant differences in femoral torsion values depending on the CT measurement technique, Arch Orthop Trauma Surg. 2016; 136: 1259–1264.