I                                                                  Universel anæstesi
foretages efter 5-trinsprocedure                 Extern rotationsosteotomi af femur            KNFK 59
et                                                                Intern rotationsosteotomi af tibia  NGK59
  
Lateral adgang bag tractus ileotibialis, hvor distale femur frilægges, det i sættes to guidepinde med 10 gr vinkling og osteotomien opsaves a.m. Hintervimmer og lille kile udtages og osteotomien udadroteres ca 10gr. og fikseres med lagskrue isat anteriort fra og der monteres Loqteq skinne, med 4 låseskruer på hver side af osteotomien og opnåes stabilitet.
Lateral adgang over tibia, hvor tibialis anterior musklen løsnes og der løsnes under lig. patella. Der isættes guidepin med 15 gr vinkling. Osteotomien opsaves og tibia indadroteres 15 gr og der monteres lateral Loqteq skinne og monteres låseskruer på hver side af osteotomi og opnået stabilitet.
Begge osteotomier checkes grundigt i gennemlysning.
 
 
der er givet
Preop. givet 1,5 gram Zinacef iv præoperativt
 
                                                                   Vicryl i 2 lag.
                                                                   Vicryl rapid i hud.
 
Der instilleres                                             40 ml ½% Marcain med adrenalin.
 
Plan: Mobiliseres med krykkestokke og tilladelse til fuldstøtte. Må fra starten udfører aktiv ekstension mod tyngden. Kan udskrives efter mobilisering.
 
Trådfjernelse egen læge 10-14 dage
Amb. Kontrol efter 4 uger (inkl rtg) og efter 4 md hos undertegnede inkl rtg.