Indikation/patologi
Pådraget sig en ***sidig quadriceps ruptur, der er indikation for refiksation.
 
Procedure
Pt´en identificeres og sidebestemmes jvt. SST-Instruks.
Pt´en er præoperativt informeret og indgreb, risici, og det post-operative forløb, og accepeterer.
Der er Præoperativt givet:
 
 
Rp. I.v Zinacef 1,5 g engangsdosis.
 
I GA foretages:
 
Reinsertion af quadriceps genus ***.
 
 
Time-Out. Uden brug af Blodtomhed:
Skarp midt linje incision, til senen der ses total rumperet.
Sv.t. insektionen på patella friskes op med lyr og der foretages debridement af den distale ende af quadriceps senen.
 
Der indsættes *** styks ***5,0 mm corkscrewankre i basis patella og senen sys med 2 Fiberwire a.m Krakow sutur: 
Kan trækkes fint ned.

Kan strække og bøjre fra 0 ° til 90° uden påvirkning af suturerne og med pæn tracking.
Retinalket og det superficelle lag af ekstenstor senen lukkes med fiberwire.
Paratendineum lukkes med 0 vicryl.
Der lukkes i fascie med
0 Vicryl, sukutant med: 2-0 vicryl
Der lukkes i hud med:

3-0 Nylon

Der lægges plaster og elastikbind samt donjoy i -10 til 30 ° .
 
 
Plan/bemærkninger
 Kan udskrives når *** er velbefinende og mobiliseret efteruden støtte på højre ben: må ikke støtte på højre ben i 2 uger , se nedstående regime.
Anbefaler de første par dage RICE:

R: Ro.
I: Isbehandling - is pakket i et klæde pålægges i 20 minutter med 40 min mellemrum 5-6
gange dagligt
C: Kompression = støttebind i dagtiden.
E: Elevation, benet holdes højt.

Ovenstående behandling gennemføres i 1-2 dage.
Forbindning lades urørt det første døgn, fra imorgen aften, må du ikke sove med støttebindet på, dagen efter, frit valg.

Udskrives med

Rp. Smertepakke

Dvs:
Tabl Paracetamol 1g x 4 dgl mod smerter. 100 Styks.
Tabl. Ibuprofen 400mg x 3 dgl. I 10 dage. 30 styks
Tabl. Oxynorm 5 mg, Kun ved behov, og max 6 gange dgl. 28-30 styks.

Forventet sygemelding 8-10 uger.
Suturfjernelse hos egen læge om ca. 12-14 dage

Må skyggestøtte efter 2 uger tiltagende over de næste 4 uger: fuld støtte efter 6 uger uger:


Rp GOP:

Fysioetrapeut kan oplåse don-joy, ellers må der tages kontakt til ort.kir ambulatorium mhp. instruktion i dette:

0-2 uger -10-30 gr
2-4 uger 0-60 gr
4-6 uger 0-90 gr
6-8 uger Frit oplåst


rp. kontrol hos ut om 6 uger og 3-4 måneder.